رفع مشکل استقرار شرکت‌های دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان

رفع مشکل استقرار شرکت‌های دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان

  رییس پارک علم و فناوری خوزستان با اشاره به مصوبه سفر اول رییس جمهور به استان با موضوع توسعه فعالیت‌های دانش بنیان گفت: منابع مالی لازم برای احداث فضای کارگاهی مورد نیاز شرکت‌های دانش بنیان و همچنین احداث “شهرک علمی و تحقیقاتی خوزستان” برابر با مصوبه سفر اول رییس جمهور تامین شده است. به