ازسرگیری تولید برق در واحد شماره ۵ نیروگاه رامین اهواز

ازسرگیری تولید برق در واحد شماره ۵ نیروگاه رامین اهواز

با پایان تعمیرات اساسی واحد ۳۱۵ مگاواتی شماره ۵ نیروگاه رامین اهواز، این واحد تولیدی به شبکه سراسری برق کشور پیوست. به گزارش پایگاه خبری اهواز نو، مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت: خوزستان بدلیل شرایط اقلیمی و وجود صنایع مختلف، دومین استان پرمصرف کشور از لحاظ انرژی برق پس از استان تهران است و تامین

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز:واحد شماره ۲ نیروگاه رامین اهواز دوباره کمر به تولید برق بست

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز:واحد شماره ۲ نیروگاه رامین اهواز دوباره کمر به تولید برق بست

واحد ۳۰۵ مگاواتی شماره ۲ نیروگاه رامین اهواز با پایان عملیات تعمیرات میان دوره‌ای به شبکه سراسری برق کشور متصل شد. به گزارش پایگاه خبری اهواز نو، مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت: تابستان امسال و پیک مصرف برق فشار مضاعفی بر واحد‌های تولید برق وارد می‌کند و رفع چالش‌های فنی این واحد‌ها به منظور تقویت سطح تولید در پیک برق سال آتی