امضای تفاهم نامه همکاری بازرسی فنی خوردگی فلزات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با دانشگاه شهید چمران اهواز

امضای تفاهم نامه همکاری بازرسی فنی خوردگی فلزات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با دانشگاه شهید چمران اهواز

بازرسی فنی و خوردگی فلزات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و گروه مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه شهید چمران اهواز تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به گزارش پایگاه خبری اهواز نو؛در راستای برقراری ارتباط و همکاری متقابل صنعت و دانشگاه و ضرورت گسترش تولید دانش بنیان در صنعت نفت این تفاهم نامه بین بازرسی فنی