اطلاعیه ستاد ملی کرونا مبنی بر اجرای طرح «محدودیت‌های هوشمند»

اطلاعیه ستاد ملی کرونا مبنی بر اجرای طرح «محدودیت‌های هوشمند»

 کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بر اساس بند یک مصوبات نود و پنجمین جلسه ستاد مبنی بر اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری بر بستر سامانه امید، اطلاعیه شماره یک خود را صادر کرد.به گزارش پایگاه خبری اهواز نو، متن اطلاعیه شماره ۱ کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا