تاکید فرماندار اهواز بر افزایش بازرسی کرونایی در اماکن عمومی

تاکید فرماندار اهواز بر افزایش بازرسی کرونایی در اماکن عمومی

فرماندار اهواز:اکنون به لحاظ رنگ بندی در شرایط خوبی قرار داریم، ولی نباید غفلت کرد، زیرا کرونا یک ویروس ناشناخته است. به گزارش پایگاه خبری اهواز نو، مسعود فلاحی در نشست ستاد کرونا اهواز گفت: با توجه به شناسایی موارد متعددی از سویه اُمیکرون در خوزستان اگر غفلت کنیم سرعت انتشار بیماری می‌تواند ما را با