مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با صدور حکمی رضا نکوئی به سمت مدیر سرمایه‌گذاری این شرکت منصوب شد.  به گزارش پایگاه خبری اهواز نو ، در حکم مرتضی شاهمیرزایی به مدیر جدید سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمده است:  «تدوین سیاست‌ها و راهبردهای جذب سرمایه‌گذاری، مشارکت‌ها و تأمین منابع مالی طرح‌ها از اولویت‌های شرکت ملی