تاکید بر افزایش طرح‌های دانش‌بنیان و اشتغالزا در خوزستان

تاکید بر افزایش طرح‌های دانش‌بنیان و اشتغالزا در خوزستان

استاندار خوزستان بر ضرورت جذب اعتبارات و تسهیلات لازم جهت تولید دانش بنیان تاکید کرد و گفت: استان باید از مسیر روزمرگی خارج شود. به گزارش پایگاه خبری اهواز نو ، صادق خلیلیان در نشست شورای برنامه ریزی استان گفت : در این نشست قدمی بزرگ را برای تحول اساسی در اندیکا شاهد بودیم.