مدیر کل شیلات خوزستان:لزوم تامین حقابه تالاب شادگان

مدیر کل شیلات خوزستان:لزوم تامین حقابه تالاب شادگان

مدیر کل شیلات خوزستان تامین حقابه تالاب بین المللی شادگان را ضروری دانست و بر پیگیری آن تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری اهواز نو، فتح اله ابوعلی آبزی پروری و صید و صیادی را یک حوزه بسیار مهم اقتصادی در خوزستان برشمرد و گفت: شیلات با وجود صنایع بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی و … از