بابک طهماسبی:هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس در سال ١۴٠١ اولین فیلم مستند خود را تولید خواهد نمود

بابک طهماسبی:هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس در سال ١۴٠١ اولین فیلم مستند خود را تولید خواهد نمود

بابک طهماسبی مدیر هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس گفت این هلدینگ در سال ١۴٠١ اولین فیلم مستند خود راتولید خواهد کرد وی در خصوص تولید این فیلم گفت:پس از یک سال دیدن فیلم های مستند سینمای تجربی جهان و کنکاش و بررسی سوژه های مختلف؛و همچنین مشورت با بزرگان سینمای ایران؛به این جمع