بومی سازی حساس‌ترین تجهیزات پتروشیمی غدیر

بومی سازی حساس‌ترین تجهیزات پتروشیمی غدیر

حساس‌ترین تجهیزات پتروشیمی غدیر با تلاش مهندسان ایرانی و شرکت‌های دانش بنیان بومی سازی شدند. به گزارش پایگاه خبری اهواز ، قطعه‌های پمپ‌های Canned پتروشیمی غدیر که پیش از این در ژاپن ساخته می‌شد، با تلاش مهندسان داخلی و تکیه بر توان شرکت‌های دانش بنیان ایرانی، بومی سازی شدند.بومی سازی حساس‌ترین تجهیزات پتروشیمی غدیر ساخت