سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خبر داد:دانشگاه علوم پزشکی اهواز آمادگی بازگشایی مجدد مراکز واکسیناسیون رادارد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خبر داد:دانشگاه علوم پزشکی اهواز آمادگی بازگشایی مجدد مراکز واکسیناسیون رادارد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به آمادگی لازم برای بازگشایی مجدد مراکز واکسیناسیون گفت: پیش از این ۴۰ مرکز واکسیناسیون در اهواز فعال بود که مراکز خلوت و با مراجعه کمتر، تعطیل شدند. به گزارش پایگاه خبری اهواز نو، دکتر محمدحسین سرمست بامداد پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: اکنون