استاندار خوزستان:تنش‌ آبی پاییز امسال به خوبی در خوزستان مدیریت شد

استاندار خوزستان:تنش‌ آبی پاییز امسال به خوبی در خوزستان مدیریت شد

استاندار خوزستان با بیان اینکه منابع آبی در استان به نحوی در فصل پاییز مدیریت شد که تنش‌ها به کمترین میزان رسید گفت: با مدیریت منابع آب موجود ،خوزستان امسال نیز بخش قابل توجهی از نیاز کشور به محصولات کشاورزی را تولید می کند. به گزارش پایگاه خبری پایگاه خبری اهواز نو،صادق خلیلیان ظهر جمعه