ایران برنامه‌ای برای واگذاری فرآورده‌های نفتی رایگان به لبنان ندارد

ایران برنامه‌ای برای واگذاری فرآورده‌های نفتی رایگان به لبنان ندارد

ادعای ارسال فرآورده‌های سوختی رایگان به لبنان کذب بوده و ایران هیچ برنامه‌ای برای واگذاری سوخت رایگان به لبنان ندارد.   به گزارش پایگاه خبری اهواز‌نو، بعضی از رسانه‌ها مدعی شدند نخست‌وزیر لبنان گفته سوخت ارسالی از ایران یک هدیه رایگان بدون هیچ شرطی است .   بنابر گزارش این رسانه‌ها، نخست‌وزیر لبنان مدعی شده