افزایش قیمت نفت شتاب گرفت

افزایش قیمت نفت شتاب گرفت

قیمت نفت در معاملات روز پنج شنبه بازار آسیا، تحت تاثیر نگرانی ها نسبت به وضعیت عرضه پس از مختل شدن فعالیت یک میدان نفتی در لیبی و تنش ها پیرامون جنگ غزه، افزایش یافت و به روند صعودی روز گذشته افزود.   به گزارش پایگاه خبری اهواز نو ، بهای معاملات نفت برنت با