مدیر تولید شرکت فولاد اکسین خوزستان: توسعه سبد تولیدی محصولات خاص فولاد اکسین در دستور کار است

مدیر تولید شرکت فولاد اکسین خوزستان: توسعه سبد تولیدی محصولات خاص فولاد اکسین در دستور کار است

 مدیر تولید شرکت فولاد اکسین خوزستان در توضیحاتی آخرین وضعیت تولید و اقدامات انجام شده در راستای توسعه سبد محصولات این شرکت را تشریح کرد. ایمان محمد زاده، با اشاره به آخرین وضعیت تولید و توسعه سبد محصولات شرکت فولاد اکسین خوزستان اظهار کرد: در راستای توسعه سبد محصولات شرکت فولاد اکسین خوزستان، پروژه ملی