یک خوزستانی مدیر ستادی شرکت ملی نفتکش ایران شد

یک خوزستانی مدیر ستادی شرکت ملی نفتکش ایران شد

با حکم مهندس حسین شیوا مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران مهندس شهرام نیازی زاده به عنوان سرپرست مدیریت ستادی این شرکت منصوب شد. شایان ذکر است مهندس شهرام نیازی زاده از نیروهای انقلابی؛باتجربه و از مدیران متخصص شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که مدیریت بر بخش های فنی مختلف نفت و مدیریت خدمات شرکت نفت