مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران خبر داد:بهره‌مندی از ۸۲ درصد توان عملیاتی ملی حفاری در اجرای پروژه‌های صنعت نفت

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران خبر داد:بهره‌مندی از ۸۲ درصد توان عملیاتی ملی حفاری در اجرای پروژه‌های صنعت نفت

برنامه‌های صنعت نفت در حوزه حفظ، نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید نفت در کشور خبر داد. به گزارش پایگاه خبری اهواز نو ، حمیدرضا گلپایگانی در بیان عملکرد شرکت ملی حفاری ایران در سال ۱۴۰۰، گفت: در حالی که در ابتدای سال، ۵۵ دستگاه حفاری از مجموع ۷۳ دستگاه عملیاتی بود، با توسعه فعالیت‌ها این