افتتاح طرح‌های آموزش استثنایی خوزستان باحضور معاون وزیر

افتتاح طرح‌های آموزش استثنایی خوزستان باحضور معاون وزیر

در سفر معاون وزیر آموزش و پرورش به خوزستان، چند طرح آموزشی در مراکز استثنایی استان افتتاح و طرح‌هایی هم آماده بهره برداری شدند. به گزارش پایگاه خبری اهواز نو،در سفر معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به استان، دومین استودیو تولید محتوای آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان افتتاح شد.