استاندار خوزستان:لزوم بازنگری در نحوه لایروبی رودخانه کارون

استاندار خوزستان:لزوم بازنگری در نحوه لایروبی رودخانه کارون

استاندار خوزستان:در راستای بهره برداری بیشتر و بهتر از رودخانه کارون، باید در نحوه لایروبی رودخانه کارون بازنگری شود. به گزارش پایگاه خبری اهواز نو، استاندار ویژه خوزستان در جلسه شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون با بیان اینکه حفظ کارون و کیفیت آن، نقش اساسی در شکل‌گیری تمدن این نقطه از کشور دارد، اظهار کرد: حفظ