ضرورت رعایت مصرف برق توسط شهروندان

ضرورت رعایت مصرف برق توسط شهروندان

با توجه به پدیده شرجی و گرما، شهروندان در مصرف برق صرفه جویی کنند. به گزارش پایگاه خبری اهواز نو، سخنگوی شرکت توزیع برق اهواز گفت: با توجه به پدیده شرجی و گرما میزان مصرف برق افزایش می‌یابد.ضرورت رعایت مصرف برق توسط شهروندان علیرضا شکر خدایی افزود: با افزایش مصرف برق و فشار بر روی

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان عنوان کرد:رشد نگران کننده مصرف برق در خوزستان

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان عنوان کرد:رشد نگران کننده مصرف برق در خوزستان

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با اظهار نگرانی از رشد مصرف برق در استان، گفت:اگر رشد مصرف برق به همین روال ادامه داشته باشد، امکان خاموشی در تابستان پیش‌رو وجود دارد. به‌گزارش پایگاه خبری اهواز نو ؛ محمود دشت بزرگ با بیان اینکه در حال تجربه رشد بی‌سابقه اوج مصرف برق در استان هستیم، اظهار