رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی گاز ایران منصوب شد

رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی گاز ایران منصوب شد

معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی « سیدحسن عباسی» را به‌عنوان مشاور اجتماعی مدیرعامل و رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد. به گزارش پایگاه خبری اهواز نو، در متن حکم مجید چگنی آمده است: «نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و به استناد نظام‌نامه ایفای مسئولیت