رئیس جهاد دانشگاهی استان خبر داد:آمادگی مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان برای آموزش حضوری

رئیس جهاد دانشگاهی استان خبر داد:آمادگی مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان برای آموزش حضوری

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان خوزستان از آمادگی مجتمع آموزش عالی این سازمان برای برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری خبر داد. به گزارش پایگاه خبری اهواز نو ، دکتر سیدعلیرضا علوی با اعلام این خبر اظهار کرد: از ابتدای نیمسال تحصیلی جاری برنامه‌ریزی برگزاری کلاس‌های تحصیلات تکمیلی و بخشی از کلاس‌های دوره کارشناسی به صورت