افزایش نسبی دما در خوزستان

افزایش نسبی دما در خوزستان

 مدیرکل هواشناسی خوزستان از افزایش نسبی دما در سطح استان خبر داد. محمد سبزه‌زاری اهواز نو اظهار کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز چهارشنبه جو پایداری روی استان خوزستان قرار دارد و در این مدت افزایش نسبی دما و وزش باد همراه با پدیده غالب مه رقیق یا غبار صبحگاهی مورد انتظار است.