احتمال خاموشی مراکز مجاز استخراج رمزارز باافزایش مصرف برق

احتمال خاموشی مراکز مجاز استخراج رمزارز باافزایش مصرف برق

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: چنانچه افزایش مصرف برق سبب ایجاد محدودیت در تامین آن شود، برق مراکز مجاز استخراج رمزارز با اعلام از سوی دیسپاچینگ ملی قطع خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری اهواز نو: روند افزایش دمای هوا در روزهای آینده میزان مصرف برق را به شدت بالا خواهد برد و