شماره : 181
1 / 2 / 1400 - 12:21

تعیین تکلیف نهایی استخدام معلمان حق التدریس و نهضتی در بهار امسال/ تدوین ضوابط معلمی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تعیین تکلیف استخدام گروه های چهارگانه معلمان حق التدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و معلمان خرید خدمتی گفت: وضعیت تمام معلمانی که تا قبل از سال ۹۲ با ما همکاری کردند را روشن کردیم و در بهار همین امسال نهایی خواهد شد و دیگر تعهدی نسبت به

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تعیین تکلیف استخدام گروه های چهارگانه معلمان حق التدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و معلمان خرید خدمتی گفت: وضعیت تمام معلمانی که تا قبل از سال ۹۲ با ما همکاری کردند را روشن کردیم و در بهار همین امسال نهایی خواهد شد و دیگر تعهدی نسبت به گذشته نخواهیم داشت.
به گزارش پایگاه خبری اهواز نو ؛ محسن حاجی میرزایی با اشاره به آخرین وضعیت ساماندهی نیروی انسانی و تعیین تکلیف استخدام گروه های چهارگانه معلمان حق التدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و معلمان خرید خدمتی اظهار کرد: در حال رسیدن به آرامش نسبی در مجموعه بزرگ آموزش و پرورش هستیم. وقتی تعهداتی برای استخدام ایجاد می شود باید سروسامان پیدا کند.
وی افزود: طبق قانون وضعیت تمام معلمانی که تا قبل از سال ۹۲ با ما همکاری کردند را روشن کردیم و در بهار همین امسال نهایی خواهد شد و دیگر تعهدی نسبت به گذشته نخواهیم داشت.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: درباره معلمان در چهار گروه یاد شده که از سال ۹۲ به این سو با آموزش و پرورش همکاری می کنند مسیر جذب، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی است که از دو طریق آزمون سراسری و آزمون استخدامی طبق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، همه ساله میتوانند متناسب با ظرفیت تخصیصی، نیرو جذب کنند.
حاجی میرزایی با بیان اینکه به سمت جذب نیروی تربیت یافته، توانمند و دقیق نزدیک می شویم اظهار کرد: مصوبه ای در سال گذشته در زمینه نیروی انسانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شده و بر اساس آن، در حال حاضر بر روی ضوابط معلمی در دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش کار می شود و به این ترتیب معتقدیم وضعیت نیروی انسانی آرامش و قرارِ بهتری خواهد گرفت و نیروهایی که با ما همکاری می کنند با اطمینان خاطر بیشتری می توانند به همکاری شان ادامه دهند و امنیت شغلی بیشتری داشته باشند.
وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: در مصوبه آمده است که ضوابط صلاحیت معلمی باید توسط آموزش و پرورش تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد و در هیئت وزیران مطرح شود. همچنین در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است که دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی می توانند از ظرفیت سایر دانشگاه ها استفاده کنند. اکنون از فارغ التحصیلان دانشگاه های دیگر در قالب ماده ۲۸ اساسنامه استفاده می کنیم اما استفاده از سایر ظرفیت دانشگاه ها در دست بررسی است.
وی همچنین با اشاره به تامین، تخصیص و مصرف منابع مالی در آموزش و پرورش گفت: نسبت منابع ما در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با گذشته افزایش یافته و سهم بودجه آموزش  و پرورش از بودجه عمومی از ۱۰.۳ به بالای ۱۳ رسیده است و نشان می دهد وضعیت بودجه نسبت به گذشته وضعیت مناسب تری است. در حوزه تخصیص نیز سال گذشته بیش از ۱۴۰ درصد منابع دریافت کردیم که رقم بی سابقه ای بود تا بتوانیم مطالبات همکاران را بپردازیم. در حوزه تخصیص همه شهرستان ها را از نظر شاحص های کیفی و آموزشی رده بندی کردیم و تمرکز ما بر مناطق کمتر برخوردار است تا عدالت بیشتری برقرار شود.
حاجی میرزایی درباره جلسه هفته گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور سراسری نیز توضیحاتی ارائه و عنوان کرد: موضوع جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، کنکور بود و پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش این بود که ۶۰ درصد نمره قبولی در کنکور را به سوابق تحصیلی و ۴۰ درصد را به آزمون اختصاص دهند. در این باره مباحثی مطرح شد اما نوبت به تصمیم گیری نرسید زیرا ابعاد گوناگونی داشت. تصمیم گیری در این باره به جلسات آتی موکول شد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: نظام تعلیم و تربیت یک دوره ۱۲ ساله است که هدفش آماده کردن افراد برای دانشگاه نیست بلکه آماده کردن انسان ها برای زندگی کردن، فکر کردن، پرسشگری، توان خلاق برای حل مسائل داشتن و عنصر مفیدی برای جامعه بودن است؛ صرف نظر از اینکه بخواهد یا نخواهد به دانشگاه برود. باید به این صلاحیت ها اهمیت بیشتری دهیم.
وی در برنامه نگاه هفته وزارت آموزش و پرورش، تصریح کرد: البته برای اینکه نگرانی در میان داوطلبان ایجاد نشود باید گفت که این تصمیم هرچه باشد برای سال ۱۴۰۲ خواهد بود و متوجه این کنکور و کنکور سال آتی نخواهد شد .

ثبت شده در سایت اهواز نو طی شماره 181 توسط MoMa1393 و در روز چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400 ساعت 12:21:16
© Copyright 2021 http://ahvaznew.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 178
31 / 1 / 1400 - 20:36

جزئیات برگزاری امتحانات ابتدایی ها/ ۳۱ اردیبهشت، روز آخر کلاس ها

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ۳۱ اردیبهشت پایان زمان آموزش در دوره ابتدایی است گفت: با توجه به اینکه در دوره ابتدایی، ارزشیابی کیفی توصیفی است معلمان فرصت دارند تا ۱۰ خرداد نتایج ارزشیابی دانش آموزان را ثبت کنند .؛

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ۳۱ اردیبهشت پایان زمان آموزش در دوره ابتدایی است گفت: با توجه به اینکه در دوره ابتدایی، ارزشیابی کیفی توصیفی است معلمان فرصت دارند تا ۱۰ خرداد نتایج ارزشیابی دانش آموزان را ثبت کنند .
به گزارش پایگاه خبری اهواز نو ؛ رضوان حکیم زاده درباره نحوه ارزشیابی دانش آموزان در پایان سال تحصیلی جاری اظهار کرد: سال تحصیلی جاری از سه بستر فضای مجازی، مدرسه تلویزیونی ایران و توزیع بسته های آموزشی برای تداوم آموزش استفاده شد و البته در  مناطق دورافتاده و دوردست هم آموزش ها حضوری بودند.
وی افزود: دستورالعمل ارزشیابی بر اساس اقتضائات هر دوره تحصیلی تدوین شده و این هفته برای مدارس ارسال خواهد شد. ۳۱ اردیبهشت پایان زمان آموزش در دوره ابتدایی است و با توجه به اینکه در دوره ابتدایی، ارزشیابی کیفی توصیفی است، معلمان فرصت دارند تا ۱۰ خرداد نتایج ارزشیابی نهایی دانش آموزان را ثبت کنند.
ارزیابی غیرحضوری درس «ادبیات» اول و دوم ابتداییها در مناطق زرد، نارنجی و قرمز
تاکید بر ارزیابی عملکرد دروس فارسی، ریاضی و علوم ششمی ها
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه البته برای دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی به دلیل اهمیت تضمین کیفیت پیش بینی کردیم با نظارت مدیر مدرسه ارزیابی عملکردی از درس ادبیات فارسی انجام شود که در مناطق قرمز، زرد و نارنجی از طریق فضای مجازی خواهد بود گفت: همچنین برای پایه ششم ابتدایی ارزیابی عملکردی سه درس ادبیات فارسی، ریاضی و علوم مورد تاکید است.
حکیم زاده ادامه داد: پیش بینی شده است معلمان بر اساس مقیاس های موجود در ارزشیابی کیفی توصیفی، شواهد یادگیری را بررسی کنند.
وی با اشاره به آن دسته از دانش آموزان که به دلایلی از جمله عدم همراهی موثر والدینی که به عنوان مثال سطح سواد موثری نداشتند و نتوانستند از آموزش های امسال بهره کامل ببرند گفت: تفاهم نامه ای با بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان منعقد و آنها اعلام آمادگی کردند که در دوران تابستان برای آنها دوره آموزشی برگزار کنند.
ابلاغ دستورالعمل ثبت نام مدارس تا هفته دوم اردیبهشت
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ابلاغ ستاد ثبت نام مدارس نیز صادر شده است و امسال مسئولیت ستاد ثبت نام مدارس با معاونت ابتدایی است گفت: اقدامات مقدماتی انجام شده است و طبق روال هرسال ثبت نام ها در زمان مقرر شروع می شود. تا هفته دوم اردیبهشت دستورالعمل ثبت نام را ابلاغ و نهایی می کنیم.
حکیم زاده درباره مشکلات دانش آموزان در مناطق محروم که به تجهیزات هوشمند برای آموزش مجازی دسترسی نداشتند گفت: اطلس یادگیری را در همه مناطق تهیه کردیم و می دانیم در هرمنطقه چه تعداد امکان دسترسی دارند و کدام ها ندارند. بر اساس دستورالعمل مربوط، برنامه های جایگزین درنظر گرفته شده است که توزیع درسنامه یکی از راهکارها بوده است.تا جایی که امکان داشت اجازه ندادیم دانش آموزی به علت عدم دسترسی به تجهیزات آموزشی از آموزش باز بماند.
وی ادامه داد: مدرسه تلویزیونی هم کمک خوبی به دانش آموزان در این مناطق کرده است. بر اساس ارزیابی های دقیق تلویزیون و ما، اکثریت از این آموزش ها استقبال و استفاده کرده اند؛ به ویژه در مناطق محروم.
بنابر اقتضائات برای نحوه آموزش در مهر ۱۴۰۰ تصمیم می گیریم
پیش بینی تداوم آموزش مجازی در صورت بحران کرونا
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش که در شبکه خبر حضور یافته بود در پاسخ به اینکه اگر وضعیت کرونا به همین شکل تداوم یابد آموزش ها در فضای مجازی ادامه می یابد؟ گفت: فضای مجازی انتخاب ما نبود، اجبار بود  و ما تصمیم نگرفتیم به سراغ فضای مجازی برویم. این بحران ایجاد شد و واکنش ما در قبال آن خوب بود. متناسب با اقتضائات درباره نحوه آموزش در اول مهر۱۴۰۰ تصمیم می گیریم. امید است تا مهرماه، مشکلات رفع شده باشد. اما اگر همچنان درگیر بحران بیماری باشیم پیش بینی کردیم کار را در بستر فضای مجازی ادامه دهیم و از بسترهای مکمل استفاد کنیم اما اگر کرونا نباشد تاکید ما بر آموزش حضوری است و مایلیم برای تنوع یادگیری و غنی سازی آن، از فضای مجازی به عنوان مکمل استفاده کنیم.
به گفته حکیم زاده، در حوزه ابتدایی ۹۸ درصد مدیران، بالای ۹۰ درصد معلمان و به طور میانگین ۷۰ درصد دانش آموزان ابتدایی عضو شبکه شاد هستند .

ثبت شده در سایت اهواز نو طی شماره 178 توسط MoMa1393 و در روز سه شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 20:36:06
© Copyright 2021 http://ahvaznew.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 176
29 / 1 / 1400 - 19:17

بابک طهماسبی:جبهه تدبیر و توسعه ی خوزستان منتظر ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری خواهد ماند؛

بابک طهماسبی:جبهه تدبیر و توسعه ی خوزستان منتظر ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری خواهد ماند

بابک طهماسبی دبیر جبهه تدبیر و توسعه ی خوزستان در خصوص حمایت از کاندیداهای ریاست جمهوری گفت:جبهه تدبیر و توسعه ی خوزستان منتظر ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری خواهد ماند و تا ثبت نام ها و تایید صلاحیت ها اعلام نشوند اعلام موضع نخواهد کرد.؛

بابک طهماسبی دبیر جبهه تدبیر و توسعه ی خوزستان در خصوص حمایت از کاندیداهای ریاست جمهوری گفت:جبهه تدبیر و توسعه ی خوزستان منتظر ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری خواهد ماند و تا ثبت نام ها و تایید صلاحیت ها اعلام نشوند اعلام موضع نخواهد کرد.
وی در خصوص نقش جبهه تدبیر و توسعه ی خوزستان در انتخابات شورای شهر نیز گفت ما لیستی از بهترین ها و لایق ترین ها تهیه و از آن حمایت خواهیم کرد اما افراد باید برای قرار گرفتن در لیست ما شاخص های لازم را نیز داشته باشند.
اما در خصوص انتخابات ریاست جمهوری باید منتظر ماند و دید چه کسانی به صحنه می آیند و تایید می شوند بعد تصمیم گرفت.
ما افراد فعال ستادهای خود را فراخوان کرده و تا کنون جلسات متعددی نیز برگزار کرده ایم و تمام سعی ما در هر دو انتخابات پیش رو کمک به شناخت بیشتر مردم از کاندیداها برای انتخاب اصلح است.
شایان ذکر است هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس به مدیریت بابک طهماسبی در انتخابات دور گذشته ی ریاست جمهوری به عنوان بهترین تیم تبلیغاتی شناخته شد و فعالیت های این تیم در انتخابات جاری نیز ادامه خواهد داشت .

 

خصوص انتخابات ریاست جمهوری باید منتظر ماند و دید چه کسانی به صحنه می آیند و تایید می شوند بعد تصمیم گرفت.
ما افراد فعال ستادهای خود را فراخوان کرده و تا کنون جلسات متعددی نیز برگزار کرده ایم و تمام سعی ما در هر دو انتخابات پیش رو کمک به شناخت بیشتر مردم از کاندیداها برای انتخاب اصلح است.
شایان ذکر است هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس به مدیریت بابک طهماسبی در انتخابات دور گذشته ی ریاست جمهوری به عنوان بهترین تیم تبلیغاتی شناخته شد و فعالیت های این تیم در انتخابات جاری نیز ادامه خواهد داشت .شایان ذکر است هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس به مدیریت بابک طهماسبی در انتخابات دور گذشته ی ریاست جمهوری به عنوان بهترین تیم تبلیغاتی شناخته شد و فعالیت های این تیم در انتخابات جاری نیز ادامه خواهد داشت .

ثبت شده در سایت اهواز نو طی شماره 176 توسط MoMa1393 و در روز یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 19:17:15
© Copyright 2021 http://ahvaznew.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 173
28 / 1 / 1400 - 12:02

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:بهره‌مندی ۹۶ درصدی ایران از گاز طبیعی آمار بی‌نظیری در دنیاست؛

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:بهره‌مندی ۹۶ درصدی ایران از گاز طبیعی آمار بی‌نظیری در دنیاست

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر لزوم توجه به پایداری شبکه و ایجاد و استفاده از فرآیندها گفت: بهره‌مندی ۹۶ درصدی ایران از گاز طبیعی آمار بی‌نظیری در دنیاست.؛

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر لزوم توجه به پایداری شبکه و ایجاد و استفاده از فرآیندها گفت: بهره‌مندی ۹۶ درصدی ایران از گاز طبیعی آمار بی‌نظیری در دنیاست.
به گزارش پایگاه خبری اهواز نو ؛ حسن منتظرتربتی در نشست گشایش ممیزی مدیریت نظام یکپارچه ( IMS)، اظهار کرد: واقعیت مهمی که در سازمان‌ها و در نگاه کلان‌تر در فرهنگ کشور ما وجود دارد، آن است که متأسفانه آن‌قدر که به «ساخت‌وساز» اهمیت می‌دهیم، به «سازوکار» اهمیت نمی‌دهیم، شاید از این روست که در کشور، بیشتر با مدیران ساخت‌وساز روبه‌رو هستیم تا مدیران سازوکار!‌ در سازمان ما هم به همین نحو است؛ در واقع، مدیران ما هم آن‌قدر که به تولید علاقه دارند، شاید به کارهای ستادی و سازوکاری علاقه نداشته باشند.
وی ادامه داد: شاید هم در سازمان‌ها، چندان به مدیران سازوکاری اهمیت داده نمی‌شود و این در حالی است که برعکس تصور آنان، سازوکار است که اهمیت دارد و کمک می‌کند تا بتوان وقت خود را مدیریت کرد و سراغ کارهایی که «نباید» انجام داد، نرفت.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه ما به‌طور معمول با تغییر مدیرانی که نمی‌توانیم با آنها کار کنیم، بیشتر از آکه به فکر «مدیریت تغییر» باشیم، به فکر «تغییر مدیریت»‌ها هستیم، گفت: این فرهنگ چندان با سازوکار جور نیست و بیشتر با مدل تغییر مدیریتی همراه است، اما من به دلیل اینکه در بخش‌های مختلف شرکت ملی گاز ایران بودم، یعنی هم در بخش ساخت‌وساز و فرآیندی و هم در ستاد، می‌دانم اگر ستاد ما ستاد تسهیل‌گری باشد و بتواند سازوکارها و فرآیندهای مناسبی را اتخاذ کند، چقدر می‌تواند در کار ساخت‌وسازها و بهبود فرآیندها مؤثر واقع شود و به ما کمک کند.
تربتی افزود: این موضوع به ما کمک می‌کند سازوکارهای خود را به‌خوبی تبیین و فرآیندهای مناسبی را اتخاذ کنیم تا کمک‌حال شرکت‌های تابع باشد.
وی تصریح کرد: من همین‌جا از همه مدیران شرکت و دست‌اندرکاران تقاضا دارم از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند، چراکه فرصت ممیزی، فرصتی است برای یافتن نقاط ضعف و نقاط بهبود سازمان و اصلاح نقاط ضعف.
مدیرعامل شرکت گاز ایران تأکید کرد: یکی از این فرآیندها که توجه مرا بسیار جلب کرد، همان روش اجرایی مدیریتی و در واقع، «مدیریت تغییر» بود. ما باید بتوانیم نتایج ممیزی را به درون فرآیند «مدیریت تغییر» ببریم و از دل آن نقاط بهبود را کشف کنیم، در غیر این صورت باز هم به همان ساخت‌وساز می‌رسیم؛ تولید یک‌سری فرآیند بدون رسیدن به نقاط بهبود.
تربتی ادامه داد: خوشبختانه شرکت ملی گاز ایران به‌دلیل نوع ساختار و خدمتی که به مردم ارائه می‌دهد، در درون یک اصلاح فرآیند و اقدام‌ها را داشته است. به بیان دیگر، این ساختار به‌نوعی خودممیزی داشته و مردم، ناخودآگاه همواره در حال ممیزی کردن سازمان بوده‌اند.
وی در پایان با بیان اینکه این ممیزی مردمی سبب شده تا نگاه به شرکت ملی گاز ایران، نگاه به یک سازمان خدمتگزار باشد، گفت: اکنون که همه شرکت گاز را به‌عنوان یک سازمان پیشرو می‌شناسند، وظیفه ما بسیار سنگین‌تر است، زیرا اکنون با بهره‌مندی ۹۶ درصدی جمعیت کشور از نعمت گاز که آمار بی‌نظیری در دنیاست، باید بیشتر به فکر پایداری شبکه و ایجاد و استفاده از فرآیندها بود تا سازمانی بهتر و پویاتر را شاهد باشیم.

ثبت شده در سایت اهواز نو طی شماره 173 توسط MoMa1393 و در روز شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 12:02:18
© Copyright 2021 http://ahvaznew.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 170
27 / 1 / 1400 - 19:21

اعمال جریمه برای خودرو‌های فاقد معاینه فنی از یکم اردیبهشت؛

اعمال جریمه برای خودرو‌های فاقد معاینه فنی از یکم اردیبهشت

رئیس پلیس راهور اهواز گفت: طرح جریمه خودرو‌های فاقد معاینه فنی در این کلانشهر از یکم اردیبهشت ماه آغاز می‌شود. به گزارش پایگاه خبری اهواز نو ؛ سرهنگ رحیمی رئیس پلیس راهور اهواز گفت: با توجه به اجرای طرح L.E.Z یا منطقه انتشار کم آلایندگی در همه کلانشهرها، از یکم اردیبهشت ماه سال جاری همه خودرو‌های ساخت داخل مدل سال ۱۳۹۵ و قبل از آن و همچنین خودرو‌های وارداتی مدل ۲۰۱۶ و قبل از آن مشمول معاینه فنی می‌شوند؛

رئیس پلیس راهور اهواز گفت: طرح جریمه خودرو‌های فاقد معاینه فنی در این کلانشهر از یکم اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری اهواز نو ؛ سرهنگ رحیمی رئیس پلیس راهور اهواز گفت: با توجه به اجرای طرح L.E.Z یا منطقه انتشار کم آلایندگی در همه کلانشهرها، از یکم اردیبهشت ماه سال جاری همه خودرو‌های ساخت داخل مدل سال ۱۳۹۵ و قبل از آن و همچنین خودرو‌های وارداتی مدل ۲۰۱۶ و قبل از آن مشمول معاینه فنی می‌شوند.
وی افزود: بر این اساس همه دارندگان وسایل نقلیه ملکف به دریافت برگه معاینه فنی از مراکز معتبر در سطح اهواز هستند و چنانچه خودرو‌های مذکور برگه موردنظر را نداشته باشند از طریق سامانه‌های هوشمند پلیس راهنمایی و رانندگی اعمال قانون خواهند شد.
بر اساس این گزارش، L.E.Z Low Emission Zone به معنی «منطقه انتشار کم آلایندگی» بوده که یک ناحیه تعریف شده و دسترسی برخی وسایل نقلیه آلوده به آنجا ممنوع شده است و بنابراین پلاک همه خودرو‌هایی که وارد محدوده L.E.Z می‌شوند، به صورت کاملا مکانیزه توسط دوربین‌های نصب شده در معابر خوانده شده و اطلاعات آن به سرور‌های سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران) ارسال می‌شود و در صورتیکه خودرو معاینه فنی نداشته باشد، اعمال قانون توسط پلیس انجام خواهد شد .

 

دریافت برگه معاینه فنی از مراکز معتبر در سطح اهواز هستند و چنانچه خودرو‌های مذکور برگه موردنظر را نداشته باشند از طریق سامانه‌های هوشمند پلیس راهنمایی و رانندگی اعمال قانون خواهند شد.
بر اساس این گزارش، L.E.Z Low Emission Zone به معنی «منطقه انتشار کم آلایندگی» بوده که یک ناحیه تعریف شده و دسترسی برخی وسایل نقلیه آلوده به آنجا ممنوع شده است و بنابراین پلاک همه خودرو‌هایی که وارد محدوده L.E.Z می‌شوند، به صورت کاملا مکانیزه توسط دوربین‌های نصب شده در معابر خوانده شده و اطلاعات آن به سرور‌های سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران) ارسال می‌شود و در صورتیکه خودرو معاینه فنی نداشته باشد، اعمال قانون توسط پلیس انجام خواهد شد .

ثبت شده در سایت اهواز نو طی شماره 170 توسط MoMa1393 و در روز جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 19:21:23
© Copyright 2021 http://ahvaznew.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 167
26 / 1 / 1400 - 1:02

فرمانداری شايسته ي تکریم و تقدیر نه تخريب؛

فرمانداری شایسته ی تکریم و تقدیر نه تخریب

در حالي كه مسجدسليمان بعد از سالها صاحب يك فرماندار لايق؛شايسته و كاربلد شده است كه وضع نابسامان شهر را تا حدود زيادي سروسامان داده است ظاهرا عده اي براي امور شخصي و به اصطلاح عوام پارتي بازي و استخدام هاي رانتي سراغ فرماندار. ميروند كه با مخالفت شديد و عكس العمل فرماندار مواجه ميشوند؛

در حالی که مسجدسلیمان بعد از سالها صاحب یک فرماندار لایق؛شایسته و کاربلد شده است که وضع نابسامان شهر را تا حدود زیادی سروسامان داده است ظاهرا عده ای برای امور شخصی و به اصطلاح عوام پارتی بازی و استخدام های رانتی سراغ فرماندار. میروند که با مخالفت شدید و عکس العمل فرماندار مواجه میشوند
حال همان قلم های اجاره ای مخرب برای تحت فشار گذاشتن فرماندار شریف و قانون مدار مسجدسلیمان به انتشار اراجیف و تخریب کورکورانه روی آورده اند که به جهت تنویر افکار عمومی و شفاف سازی به بررسی فهرست وار عملکرد فرماندار مسجدسلیمان طی مدت حضور می پردازیم:
دقیقا در بحبوحه ی انتخابات مجلس ایشان فرماندار مسجدسلیمان گردید و با برگزاری یکی از سالم ترین انتخابات مجلس شورای اسلامی باعث جلوگیری از جنجال هایی که کاملا در حال رخ دادن بود گردید و عملکرد سالم و بدور از جانبداری دکتر محمد پاکدل در این انتخابات سبب رسیدن شهر به آرامش و ثبات گردید.
در بحث استقرار بخشداری ها در مراکز بخش ها پس از چندین سال بخشدارهای شهر با دستور و نظارت دکتر محمد پاکدل با خانواده های خود در بخش ها مستقر گردیده که این امر سبب حضور دائمی و شبانه روزی بخشداران و دسترسی بیشتر مردم به مسئولین امر و نیز سبب تسهیل و تسریع در انجام امور گردید شایان ذکر است که هنوز در بسیاری از شهرهای استان بخشداران به دور از محل کار خود زندگی و فقط یک یا دو روز در هفته را در محل کار خود حضور دارند.
در بحث راه اندازی دانشگاه فرهنگیان فرماندار پاکدل با پیگیری های مجدانه و دوش به دوش نماینده ی شهر موفق به اخذ مجوز این دانشگاه که خود باعث افزایش سطح اشتغال در شهر و نیز افزایش سطح علمی شهر گردید.
بررسی خدماتی که وجود این دانشگاه برای شهر در آینده خواهد داشت خود می تواند مقاله ای چندین و چند صفحه ای باشد که با پیگیری های فرماندار دلسوز شهر این مهم اتفاق افتاده است.
ساختمان فرمانداری مسجدسلیمان سالها نیمه کاره و نیمه ساز رها شده بود که برای حضور مهمانان کشوری و استانی که به شهر سفر می کردند وجهه و صورت خوشی نداشت بعد از حضور دکتر محمد پاکدل به عنوان فرماندار با ساخت طبقه دوم و سالن مجهز فرمانداری مسجدسلیمان یادگار دیگری از این مرد شریف و لایق برای شهر اولین ها به ارمغان گذاشته شد
و قطعا تا سالهای سال این میراث گرانبها برای آبروی شهر و فرمانداران آینده ی شهر مایه ی خرسندی و وجاهت خواهد بود.
فرماندار مسجدسلیمان با عزمی راسخ و پیگیری های شبانه روزی توانست با گرفتن تجهیزات مدرن جهت بیمارستان شهر؛بخش درمان را در خدمات رسانی بهتر به مردم محروم و شریف شهر یاری رساند کاری که قطعا برای ایشان اجر أخروی و رضایت عمومی مردم را به همراه داشته است.
ایشان ظرف مدت حضور از حومه ی شهر نیز غافل نشده و با پیگیری احداث پل سی مایلی
خدمت دیگری را برای رفت و آمد عشایر و روستاهای منطقه و نیز خروج شهر از بن بست به ثبت رسانیده است.
ایشان همچنین با پیگیری جاده ی چهارخطه و میانبر باعث گردیده معضلی که سالهای سال غیرقابل حل و راکد مانده بود در حال حاضر در حال انجام است و انشاالله بزودی زود جاده ای که به جاده ی مرگ مشهور است و بسیاری از. خانواده های شهر را عزادار کرده است چهارخطه شده و مردم شهر با سهولت بیشتر و در آرامش و امنیت بیشتری رفت و آمد و سفر خواهند کرد.
یکی دیگر از دغدغه های این مرد دلسوز و فرماندار محبوب پیگیری طرح جامع شهر است که در صورت اجرا شهر را از حالت فرسوده و بن بست فعلی خارج و به شهری مدرن و نو تبدیل خواهد کرد
پیگیری های فرماندار شهر در این خصوص بی نظیر بوده و تشان از توان رایزنی و چانه زدنی او برای دریافت امکانات و خدمات برای شهر بوده است.
مسجدسلیمان بخاطر معضل شدید بیکاری جوانان همواره پیشتاز معضل دردناکی چون خودکشی جوانان بوده و در این دو زمینه ی بیکاری و خودکشی متاسفانه در کشور پیشتاز بوده است دکتر محمد پاکدل تنها راه غلبه بر این معضلات را همواره کارآفرینی و ایجاد اشتغال دانسته و در این زمینه با جذب سرمایه گذاران کشوری و استانی و جذب نزدیک به ۵٠٠ میلیارد سرمایه رکوردی جالب و دلگرم کننده بدست آورده است و این ماحصل قطعا با تلاش و پشتکار فرماندار شهر و قدرت مدیریت و ارتباطات اجتماعی ایشان بدست آمده است که قطعا باعث ایجاد آینده ای روشن و امیدوار کننده برای شهر و جوانان شهر خواهد گردید.
حل مشکلات فراوان تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان هم در سال گذشته و هم امسال که باعث کسب رتبه ی هشتم در لیگ برتر فوتبال کشور گردید
دکتر محمد پاکدل در حمایت از نفت و برای شاد کردن مردم شهر بارها از اعتبار و آبروی خود هزینه کرد و در جذب سرمایه و بودجه برای تیم تمام توان خود را به کار بست
در این خصوص بارها مربیان و اعضای هیّئت مدیره ی تیم از زحمات ایشان به نیکی یاد کرده و تشکر کرده اند
در بحث ساخت مسکن برای زلزله زدگان محروم شهر با همت؛نظارت و پیگیری های فرماندار شهر ١۵٠٠ واحد برای زلزله زدگان ساخته و در حال تجهیز می باشد
در بحث پیگیری و ساخت ۵٠٠ واحد جهت انتقال مردم مستقر در مناطق آلوده به نفت و گاز نیز فرماندار مسجدسلیمان سنگ تمام گذاشته است و معضلی که سالها لاینحل مانده بود با همت ایشان به سرانجام رسیده و با موفقیت به پایان رسید.
همچنین با پیگیری های ایشان فرودگاه مسجدسلیمان که سالها متروک و بلااستفاده مانده بود دوباره در حالت مرمت و بازسازی قرار گرفته است و انشاالله با تلاش ها و پیگیری های ایشان بزودی مردم شهر صاحب فرودگاهی لوکس و مجهز خواهند گردید
مسجدسلیمان در بحث فاضلاب شهری نیز سالهاست که فاقد هرگونه سیستم فاضلاب شهری است و این موضوع مردم شهر را دچار مشکلات و معضلات فراوان کرده است که با پیگیری های مجدانه مرد دلسوز و محبوب شهر در یک سال اخیر بودجه ی ایجاد سیستم فاضلاب شهری مسجدسلیمان تامین گردیده و این پروژه ی عظیم بزودی و برای اولین بار اجرا خواهد گردید
اینها تنها گوشه ای از تلاش ها و مجاهدت های شبانه روزی مردی است که تمام تلاش و توان خود را برای ارتقا سطح کمی و کیفی شهر مسجدسلیمان و خدمت خالصانه و بی شائبه به مردم شهر به کار بسته است و بی گمان باید به افتخار و احترام این فرماندار نمونه و شایسته او را تکریم کرد و ستود‌ .

ثبت شده در سایت اهواز نو طی شماره 167 توسط MoMa1393 و در روز پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 01:02:17
© Copyright 2021 http://ahvaznew.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 164
25 / 1 / 1400 - 17:33

تکمیل ۳۶۴ پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۹؛

تکمیل ۳۶۴ پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۹

مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت‌خیز از تکمیل ۳۶۴ پروژه مسئولیت اجتماعی در سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: اعتبار تخصیص داده شده از سوی شرکت ملی نفت ایران برای به ثمر نشستن این پروژه ها افزون بر ۲ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال بوده است.؛

مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت‌خیز از تکمیل ۳۶۴ پروژه مسئولیت اجتماعی در سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: اعتبار تخصیص داده شده از سوی شرکت ملی نفت ایران برای به ثمر نشستن این پروژه ها افزون بر ۲ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال بوده است.
به گزارش پایگاه خبری اهواز نو ؛ بابک دارابی اظهار کرد: پروژه های مسئولیت های اجتماعی در استان های نفت‌خیز با هدف کاهش محرومیت ها در مناطق کمتر توسعه یافته عملیاتی می شود که نتیجه آن توسعه، عمران، آبادانی و ارتقاء زیرساخت های فرهنگی و آموزشی است که در نتیجه تعامل و همفکری میان شرکت ملی نفت ایران با نهادهای محلی و مردم در استان های تولید کننده نفت و گاز حاصل می‌ شود.
وی اجرای پروژه های مسئولیت های اجتماعی را زمینه ساز توسعه پایدار کشور خواند و گفت:  از میان ۳۶۴ پروژه تکمیل شده، ۲۸ پروژه آموزشی، ۷۷ پروژه ورزشی، ۱۴۰ پروژه بهداشتی و‌ درمانی، ۶ پروژه راه، ۶ پروژه آبرسانی، ۱۰۳ طرح هادی روستایی و ۴ طرح خدماتی بوده است.
دارابی ادامه داد: مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت‌خیز در سال گذشته همچنین، ۱۴۱ دستگاه ونتیلاتور ویژه بیماران کرونایی با اختصاص اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریالی به بیمارستان‌های مناطق نفت‌خیز کشور اهدا کرد. این دستگاه‌های کمک تنفسی همسو با مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و پیرو تفاهم‌نامه‌ای که بین وزیران نفت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضا شده، در اختیار بیمارستان های مناطق نفتخیز که در واقع بیمارستان های هدف خود وزارت بهداشت بود، قرار گرفت.
دارابی از تصویب و ابلاغ پروژه های جدید در مناطق نفت و گاز خیز کشور در سال جاری خبر داد و گفت: پروژه های تعریف شده می تواند نقش بسزایی در افزایش سرانه بهداشتی، خدماتی، ورزشی و طرح های هادی روستایی در مناطق نفت و گازخیز داشته باشد.
وی ادامه داد: اجرای پروژه های مسئولیت های اجتماعی از محل ۴ درصد طرح های EPD و EPC که مورد تاکید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است نیز از مواردی است که از سوی مدیریت کمک به عمران پیگیری می شود و آمادگی کامل برای اجرای آنها وجود دارد.
دارابی اظهارامیدواری کرد مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت‌خیز، بتوانند در سال “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” با برنامه ریزی دقیقتر، جامعتر و کاملتر در خدمت مردم مناطق نفت‌خیز و محروم کشور باشد .

ثبت شده در سایت اهواز نو طی شماره 164 توسط MoMa1393 و در روز چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 17:33:12
© Copyright 2021 http://ahvaznew.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 161
24 / 1 / 1400 - 10:16

قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز خبر داد:مسدود شدن ۲۴ ورودی فاضلاب به کارون طی ۳ سال آینده؛

قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز خبر داد:مسدود شدن ۲۴ ورودی فاضلاب به کارون طی ۳ سال آینده

احمد باقری قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: طرحی با همکاری قرارگاه خاتم الانبیاء در حال اجرایی شدن است، تا طی ۳ سال آینده و به تدریج همه ۲۴ نقطه ورودی فاضلاب به کارون در شهر اهواز مسدود شوند.؛

به گزارش پایگاه خبری اهواز نو ؛ احمد باقری قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: طرحی با همکاری قرارگاه خاتم الانبیاء در حال اجرایی شدن است، تا طی ۳ سال آینده و به تدریج همه ۲۴ نقطه ورودی فاضلاب به کارون در شهر اهواز مسدود شوند.
او با اشاره به طرح نوسازی فاضلاب و تصفیه خانه‌های شرق و غرب اهواز، افزود: حجم کار هم اکنون به شدت بالا بوده وشرکت آبفا اهواز در حال لوله گذاری در عمق ۱۲ متری زمین است که همین مسئله موجب شده تا کار‌های فاضلاب اهواز نسبت به شهر‌های دیگر با کندی پیش رود.
باقری بیان کرد: طی سال‌های گذشته و به دلیل بارش‌های سیلابی در اهواز و خوزستان شاهد بالا آمدن سطح رودخانه و همچنین بالازدگی فاضلاب بوده ایم که یکی از دلایل آن سامانه فرسوده شبکه فاضلاب اهواز است که حالا تلاش داریم تا با همکاری قرارگاه خاتم الانبیاء و اجرای طرح‌های بزرگ این مسئله را در شهر اهواز برطرف کرده و همچنین پساب‌های ورودی به کارون را مسدود نماییم.
اخیرا صحبت‌های مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در خصوص ورود روزانه ۲۰۰ هزار مترمکعب پساب‌های شهری، صنعتی و بیمارستانی تبدیل به دغدغه‌ای برای دوستداران محیط زیست خوزستان شده است .

 

وشرکت آبفا اهواز در حال لوله گذاری در عمق ۱۲ متری زمین است که همین مسئله موجب شده تا کار‌های فاضلاب اهواز نسبت به شهر‌های دیگر با کندی پیش رود.
باقری بیان کرد: طی سال‌های گذشته و به دلیل بارش‌های سیلابی در اهواز و خوزستان شاهد بالا آمدن سطح رودخانه و همچنین بالازدگی فاضلاب بوده ایم که یکی از دلایل آن سامانه فرسوده شبکه فاضلاب اهواز است که حالا تلاش داریم تا با همکاری قرارگاه خاتم الانبیاء و اجرای طرح‌های بزرگ این مسئله را در شهر اهواز برطرف کرده و همچنین پساب‌های ورودی به کارون را مسدود نماییم.
اخیرا صحبت‌های مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در خصوص ورود روزانه ۲۰۰ هزار مترمکعب پساب‌های شهری، صنعتی و بیمارستانی تبدیل به دغدغه‌ای برای دوستداران محیط زیست خوزستان شده است .

ثبت شده در سایت اهواز نو طی شماره 161 توسط MoMa1393 و در روز سه شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 10:16:34
© Copyright 2021 http://ahvaznew.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 158
23 / 1 / 1400 - 16:41

رئیس ستاد انتخابات استان خبر داد:افزایش داوطلبان انتخابات شوراهای روستا در خوزستان نسبت به دوره قبل؛

رئیس ستاد انتخابات استان خبر داد:افزایش داوطلبان انتخابات شوراهای روستا در خوزستان نسبت به دوره قبل

رئیس ستاد انتخابات خوزستان با اشاره به روند افزایشی ثبت نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا در استان، گفت: حدود ۱۱ هزار نفر تا روز پایانی ثبت نام انتخابات شورای اسلامی روستا در خوزستان نامنویسی کردند. ؛

رئیس ستاد انتخابات خوزستان با اشاره به روند افزایشی ثبت نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا در استان، گفت: حدود ۱۱ هزار نفر تا روز پایانی ثبت نام انتخابات شورای اسلامی روستا در خوزستان نامنویسی کردند.
به گزارش پایگاه خبری اهواز نو ؛ رضا نجاتی بیان کرد: انتخابات ششمین دوره شوراهای روستایی در ۲ هزار و ۳۵۰ روستا خوزستان برگزار می‌شود.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر در ۸۷ شهر در خوزستان، افزود: آمار ثبت نام شدگان نهایی چهار هزار و ۴۵۷ نفر بوده است که ۴۱۱ نفر از آنها بانوان بودند.
به گفته وی، ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر نسبت به دوره پنجم ۱۰ درصد افزایش ثبت نام داشته که با ادامه روند نامنویسی شورای روستایی در ساعت‌های پایانی شاهد افزایش نامنویسی‌ها درانتخابات این دوره خواهیم بود.
وی با بیان اینکه ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خوزستان بر اساس برنامه زمانبندی ابلاغی ستاد انتخابات کشور صورت گرفته، گفت: در برگزاری این انتخابات تمهیدات مقابله با کرونا طبق دستورالعمل‌های ستاد ملی مدیریت کرونا انجام می‌شود.
نجاتی افزود: تا ۲۸ خرداد و روز انتخابات، زمان قابل توجهی مانده است اما تمام راهکارها و الزامات مقابله با کرونا در شعب انتخابات پیش بینی شده است. از جمله این راهکارها افزایش تعداد شعب برای جلوگیری از تراکم جمعیت، به ویژه شعبی که در انتخابات‌های گذشته مراجعه کنندگان بالایی داشتند.
وی ضدعفونی تمام شعب با هماهنگی بهداشت، الزام برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و حذف اثر انگشت، و اینکه هر صندوق نمی‌تواند بیش از یک هزار رای کسب کند را از دیگر اقدامات در این زمینه برشمرد.
نجاتی بیان کرد: مردم کشور و به ویژه خوزستان در همه دوره‌های انتخابات خوش درخشیدند، امسال نیز ۲ انتخابات خواهیم داشت؛ انتخابات ریاست جمهوری که جنبه ملی دارد و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا که جنبه محلی داشته و سرنوشت روستاها و شهرها در راستای خدماتی و عمرانی به آن ربط دارد. اطمینان داریم با توجه به افزایش ثبت نامی‌های داوطلبان، مردم خوزستان این بار هم مشارکت بیشتری داشته، و انتخاباتی پرشور، سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری را شاهد خواهیم بود.
براساس این گزارش، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خردادماه در سراسر کشور برگزار می‌شود.
ثبت نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر از ۲ تا ۲۶ اسفند همزمان با سراسر کشور در خوزستان انجام شد.
پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار شده بود.
۱۶ هزار و ۹۱۳ نفر در خوزستان برای انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در خوزستان داوطلب شده بودند، که چهار هزار و ۵۵ نفر برای انتخابات شورای اسلامی شهر و ۱۲ هزار و ۸۵۸ نفر نیز برای شورای اسلامی روستاها ثبت نام کرده بودند .

ثبت شده در سایت اهواز نو طی شماره 158 توسط MoMa1393 و در روز دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 16:41:03
© Copyright 2021 http://ahvaznew.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 155
21 / 1 / 1400 - 11:20

معاون وزیر اقتصاد به ایسنا اعلام کرد : تا آخر اردیبهشت همه بانک‌ها کارت اعتباری سهام عدالت صادر می‌کنند؛

معاون وزیر اقتصاد به ایسنا اعلام کرد : تا آخر اردیبهشت همه بانک‌ها کارت اعتباری سهام عدالت صادر می‌کنند

با توجه به اینکه در راستای صدور کارت اعتباری سهام عدالت تاکنون تنها دو بانک ملی و تجارت اعلام آمادگی کرده‌اند و در حال صدور این کارت به متقاضیان هستند، معاون وزیر اقتصاد از ورود سایر بانک‌ها به ارائه کارت اعتباری سهام عدالت تا اردبیشهت سال جاری خبر داد. ؛

با توجه به اینکه در راستای صدور کارت اعتباری سهام عدالت تاکنون تنها دو بانک ملی و تجارت اعلام آمادگی کرده‌اند و در حال صدور این کارت به متقاضیان هستند، معاون وزیر اقتصاد از ورود سایر بانک‌ها به ارائه کارت اعتباری سهام عدالت تا اردبیشهت سال جاری خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری اهواز نو ؛ دریافت کارت اعتباری سهام عدالت از ۲۵ بهمن پارسال برای مشمولان این سهام فراهم شده است که تاکنون تنها دو بانک ملی و تجارت برای صدور این کارت اعلام آمادگی کرده‌اند و متقاضیان می‌توانند به صورت غیرحضوری کارت خود را دریافت کنند.
طبق آخرین اعلام مدیر عامل بانک ملی به ایسنا، تا اوایل اسفند سال گذشته معادل ۷۰ هزار کارت اعتباری سهام عدالت از سوی این بانک صادر شده است.
همچنین در این زمینه، عباس معمارنژاد – معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت بانک‌های ارائه دهنده کارت اعتباری سهام عدالت گفت: در این راستا مصوبه‌ای از سوی دولت آماده شده است که به جز بانک‌های ملی و تجارت باید بانک‌های دیگر هم برای صدور کارت اعتباری سهام عدالت مشارکت کنند.
به گفته او، تا اردبیشهت سال جاری، سایر بانک‌ها نیز به صدور کارت اعتباری سهام عدالت ورود خواهند کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت سود سهامداران وابسته بانک‌های نظامی ادغام شده در بانک سپه نیز اظهار کرد: ارزش گذاری انجام شده است اما اکنون در حال بررسی و راستی آزمایی ارزش گذاری هستیم که سازمان حسابرسی در حال انجام این کار است و هنوز نهایی نشده است .

 

به گفته او، تا اردبیشهت سال جاری، سایر بانک‌ها نیز به صدور کارت اعتباری سهام عدالت ورود خواهند کرد. 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت سود سهامداران وابسته بانک‌های نظامی ادغام شده در بانک سپه نیز اظهار کرد: ارزش گذاری انجام شده است اما اکنون در حال بررسی و راستی آزمایی ارزش گذاری هستیم که سازمان حسابرسی در حال انجام این کار است و هنوز نهایی نشده است .

ثبت شده در سایت اهواز نو طی شماره 155 توسط MoMa1393 و در روز شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 11:20:48
© Copyright 2021 http://ahvaznew.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر